Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม  2560 นายสรายุทธ  เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาและได้รับรางวัล  ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย  3 รายการ ดังนี้

1. ชนะเลิศ การแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2. การแข่งขัน สพฐ-เอพีฮอนด้า  เรดแชมป์เปี้ยน

3. ชนะเลิศ การแข่งขันมวยไทย สมัครเล่นกึ่งอาชีพนานาชาติ รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม

คลิกภาพกิจกรรม