Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ถวายราชสดุดี วันธีรราชเจ้า 2560

โรงรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายเรืองวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คลิกภาพกิจกรรม