Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "นางรองเกมส์"

นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมด้วย ผูบริหาร คณะครู และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 "นางรองเกมส์" มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 68 โรงเรียน 9 สหวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม