Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย คลิกภาพกิจกรรม