Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ จัดกิจกรรมพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาผู้มีความสามารถในการเล่นกีฬา คลิกภาพกิจกรรม