Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมสุนทรภู่ บรมครู กวีไทย กวีโลก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2561 มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น อักษรไขว้ พิชิตคำราชาศัพท์ วรรณกรรมสุนทรภู่ ขานไขสุภาษิตคำพังเพย เป็นต้น การจัดกิจกรรมออกร้านของนักศึกษา ปวช.  ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม