Get Adobe Flash player

พิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 คลิกภาพกิจกรรม