Get Adobe Flash player

มหกรรมวิชาการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมวิชการการ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์