Get Adobe Flash player

คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 245/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" ประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 112
42 258/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 114
43 270/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 121
44 151/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะ 2560 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 140
45 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 94
46 372/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยายน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 111
47 371/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 124
48 320/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 109
49 163/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Admin (ครูนคร) 254
50 146/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน Admin (ครูนคร) 220
51 145/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร) 211
52 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Admin (ครูนคร) 221
53 141/2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน Admin (ครูนคร) 220
54 130/2561เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Admin (ครูนคร) 176
55 131/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Admin (ครูนคร) 199
56 129/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร) 212
57 127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 47 ปี คืนสู่เหย้าชาวรัชดา Admin (ครูนคร) 205
58 124/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Admin (ครูนคร) 196
59 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร) 154
60 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร) 163
 
หน้า 3 จาก 5