Get Adobe Flash player

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  โดยมีนายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นประธานในพิธี คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 1 คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 2