Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

การฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 (ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์) ณ โรงเรียนเมืองตลุง อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 วีดีโอพิธีเปิด