Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

การแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 "ราชพฤกษ์เกมส์" ในระหว่าง 16-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา รู้จักการแข่งขันกัน เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านขบวนพาเรด สแตนเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น  คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 ชุดที่ 9 ชุดที่ 10