Get Adobe Flash player

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ในช่วงเช้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมี นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี คลิกภาพกิจกรรม