Get Adobe Flash player

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม