เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย โดยเสด็จประทับ ฮ.พระที่นั่ง มายัง สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 https://www.facebook.com/media/set/... ภาพชุดที่ 2 https://www.facebook.com/media/set/...