ยินดีต้อนรับรองทักษิณา จัตุกูล

วันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับนางสาวทักษิณา  จัตุกูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม