เมนูหลัก

เว็บบริการ

นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประมวลภาพ

นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน 

ป้ายนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

การเยี่ยมชมนิทรรศการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


 

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
บรรยากาศภายในงาน
ลิ้งค์ความรู้