Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ในปี 2556 นี้เป็นวันครบรอบปีที่ 42

โดยพิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้ได้มีคณะบุคลากร ครู นักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างคับคั่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา