Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนักเรียนตัวแทนห้องได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความรักและเคารพบูชาครูผู้ให้ความรู้สั่งสอนอบรม