Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และมูลนิธิครูไทยอาสา

เวลา 14.00 น. ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และมูลนิธิครูไทยอาสา พลเอกพิษณุ  อุไรเลิศ และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนของ อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 48 ทุน วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมี นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอละหานทราย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอละหานทราย มาร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้