Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมของโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Admin (ครูอธิภัทร) 607
162 โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 1339
163 สพม. 32 รวมพลังยกระดับการศึกษาอย่างมีความสุข Admin (ครูอธิภัทร) 362
164 อยู่อย่างไทยหัวใจจงรักภักดี 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 499
165 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 458
166 ปฐมนิเทศ ปวช. เพื่อไปฝึกประการณ์ Admin (ครูอธิภัทร) 483
167 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้ารับเสด็จ Admin (ครูอธิภัทร) 798
168 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 1/2559 Admin (ครูอธิภัทร) 562
169 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 Admin (ครูอธิภัทร) 852
170 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏอุดรธานี Admin (ครูอธิภัทร) 655
171 มอบโล่ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจและการเงิน ประจำปี 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 796
172 แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 731
173 รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558 Admin (ครูอธิภัทร) 642
174 เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก Admin (ครูอธิภัทร) 843
175 โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ Admin (ครูอธิภัทร) 686
176 กิจกรรม 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ 2559 Admin (ครูอธิภัทร) 614
177 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 2558 Admin (ครูอธิภัทร) 546
178 เข้าค่ายคุณธรรม โครงการคนดีศรีรัชดา Admin (ครูอธิภัทร) 718
179 กิจกรรมวันปีใหม่ 2559 และคริสต์มาส Admin (ครูอธิภัทร) 625
180 เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า Admin (ครูอธิภัทร) 828
 
หน้า 9 จาก 13