Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
101 81/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ตัดสินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 "พนมรุ้งเกมส์") Admin (ครูนคร)
102 82/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ส่งหนังสือเรื่องรายงานการมีตัวตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
103 78/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2562 Admin (ครูนคร)
104 77/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin (ครูนคร)
105 76/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ Admin (ครูนคร)
106 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ Admin (ครูนคร)
107 74/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ Admin (ครูนคร)
108 73/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ Admin (ครูนคร)
109 72/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ Admin (ครูนคร)
110 71/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ Admin (ครูนคร)
111 69/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ Admin (ครูนคร)
112 66/2562 ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหาร ปาริชาติเกมส์ 62) Admin (ครูนคร)
113 70/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
114 68/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบในประกาศนียบัตร / ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร)
115 67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก Admin (ครูนคร)
116 65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา Admin (ครูนคร)
117 64/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
118 63/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังข้อมูล และแนวทางเข้าสู่กระบวนการเป็นนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานจากโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ.) Admin (ครูนคร)
119 62/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (กรวด - ทราย สัมพันธ์ ครั้งที่ 1) Admin (ครูนคร)
120 61/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเวียงปรีง ครั้งที่ 4 อุ่นไอ Art) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 6 จาก 9