Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
161 18/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCSE) Admin (ครูนคร)
162 25/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET) Admin (ครูนคร)
163 21/2562 เรื่อง เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 Admin (ครูนคร)
164 20/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
165 19/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCSE ) Admin (ครูนคร)
166 16/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40) Admin (ครูนคร)
167 17/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาในโครงการต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 44 ปี ทวีกิจกรุ๊ป) Admin (ครูนคร)
168 14/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
169 15/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมสัมมนาครูภาษาต่างประเทศ) Admin (ครูนคร)
170 13/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมแข่งขัน COVER DANCE CONTEST คลื่นรักทรู) Admin (ครูนคร)
171 12/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่ 9 ฉลอง 44 ปี ทวีกิจกรุ๊ป) Admin (ครูนคร)
172 11/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปทัศนศึกษา จ.สุรินทร์) Admin (ครูนคร)
173 9/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา) Admin (ครูนคร)
174 10/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปทัศนศึกษา จ.นครราชสีมา) Admin (ครูนคร)
175 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร)
176 8/2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำขนมเม็ดขนุน/ขนมลูกชุบ/ขนมโดนัทและขนมบราวนี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม) Admin (ครูนคร)
177 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน Admin (ครูนคร)
178 4/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 ประจำปีการศึกษา 2561) Admin (ครูนคร)
179 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา Admin (ครูนคร)
180 3/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 9 จาก 9