Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
1 163/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พุธ, 13 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
2 146/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
3 145/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
4 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
5 141/2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
6 130/2561เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
7 131/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
8 129/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
9 127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 47 ปี คืนสู่เหย้าชาวรัชดา อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
10 124/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
11 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
12 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2561 อังคาร, 08 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
13 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 Admin (ครูนคร)
14 70/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร / ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 Admin (ครูนคร)
15 69/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อังคาร, 06 มีนาคม 2018 Admin (ครูนคร)
16 56/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
17 57/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
18 58/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
19 59/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
20 40/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดรศรีรัชดา (กิจกรรมค่ายคุณธรรม) จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
 
เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 3