Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
1 289/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560 ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
2 286/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 ครูทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
3 292/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
4 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อังคาร, 31 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
5 283/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
6 265/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
7 264/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
8 263/2560 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 29 กันยายน 2017 Admin (ครูนคร)
9 254/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 จันทร์, 25 กันยายน 2017 Admin (ครูนคร)
10 138/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ อังคาร, 20 มิถุนายน 2017 Admin (ครูนคร)
11 122/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมไหว้ครู อังคาร, 06 มิถุนายน 2017 Admin (ครูนคร)