Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
21 42_2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
22 42/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
23 พิเศษ/2561 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติก่อนและหลังการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
24 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และข้อสอบกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
25 16/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 Admin (ครูนคร)
26 17/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 Admin (ครูนคร)
27 359/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 และ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
28 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
29 347/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 จันทร์, 25 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
30 348/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 จันทร์, 25 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
31 321/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสอนติวเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
32 312/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
33 313/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
34 289/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560 ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
35 286/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
36 292/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
37 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อังคาร, 31 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
38 283/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
39 265/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
40 264/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 Admin (ครูนคร)
 
หน้า 2 จาก 3