Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
41 258/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
42 270/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
43 151/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะ 2560 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
44 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
45 372/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยายน 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
46 371/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยาคม 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
47 320/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
48 163/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พุธ, 13 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
49 146/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
50 145/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 Admin (ครูนคร)
51 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
52 141/2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
53 130/2561เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
54 131/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
55 129/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561 พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
56 127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 47 ปี คืนสู่เหย้าชาวรัชดา อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
57 124/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
58 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
59 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2561 อังคาร, 08 พฤษภาคม 2018 Admin (ครูนคร)
60 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 Admin (ครูนคร)
 
หน้า 3 จาก 5