Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
61 69/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อังคาร, 06 มีนาคม 2018 Admin (ครูนคร)
62 56/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
63 57/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
64 58/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
65 59/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
66 40/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดรศรีรัชดา (กิจกรรมค่ายคุณธรรม) จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
67 42_2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
68 42/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
69 พิเศษ/2561 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติก่อนและหลังการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
70 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และข้อสอบกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 Admin (ครูนคร)
71 16/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 Admin (ครูนคร)
72 17/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 Admin (ครูนคร)
73 359/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 และ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
74 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
75 347/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 จันทร์, 25 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
76 348/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 จันทร์, 25 ธันวาคม 2017 Admin (ครูนคร)
77 321/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสอนติวเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
78 312/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
79 313/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
80 289/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560 ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017 Admin (ครูนคร)
 
หน้า 4 จาก 5