Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ภาพกิจกรรม (Google Drive)

    แสดง  # 
กิจกรรม รายละเอียด
ยินดีนักเรียนสอบมหาวิทยาลัย 2558 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ต้อนรับคะณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา สพม. 32 ปีการศึกษา 2/2558 18 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษ...
โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ 27 มกราคม 2559 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียตริ
กิจกรรม 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านละหานทราย ...
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 8 มกราคม 2558 ณ อำเภอละหานทราย
เข้าค่ายคุณธรรม โครงการคนดีศรีรัชดา 2558 7-8 มกราคม 2558  ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
กิจกรรมปีใหม่และวันคริสต์มาส 2559 30 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 22 ธันวาคม 2558 หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดา...
รัชดาน้องพี่ I See You ประจำปี 2558 18 ธันวาคม  2558  หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัช...
5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 4 ธันวาคม 2558 หอประชุมใหญ่ โรงเรียนละหานทรายร...
อบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 ธันวาคม 2558 หอประชุมใหญ่ โรงเรียนละหานทรายร...
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2558 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีร...
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" 2558 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษ...
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 13 พฤศจิกายน 2558 หอประชุมใหญ่ โรงเรียนละหานทร...
ต้อนรับรองอโนชา 3 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับรองฯอภิชา วงศ์เมธชนัน ...
อบรม ปวช เตรียมฝึกงาน 2558 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
Honda Red Champion Season 5 12 ตุลาคม 2558  Honda Red Champion Season 5
โครงการวัยเรียนวัยใส "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" 21 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรี 25 สิงหาคม 2558 - 3 กันยายน 2558  จังหวัดชัยภูมิ
 
หน้า 2 จาก 6