Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ภาพกิจกรรม (Google Drive)

    แสดง  # 
กิจกรรม รายละเอียด
ต้อนรับคะณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา สพม. 32 ปีการศึกษา 2558 7 กันยนยน 2558 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ณ ห...
กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 2558 12 สิงหาคม 2558  หอประชุมที่ว่าการอำเภอละหานทร...
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558 แห่เทียนเข้าพรรษา
วัน Asean Day มหกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2558 7 สิงหาคม 2558  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำ...
โรงเรียนหนองตาดวิทยาคมศึกษาดูงาน 22 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ศึกษาดู...
ยินดีต้อนรับรองบุญเยี่ยม สงศรีษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกยินดีต้อนรับ ...
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2558 ชนะเลิศฟุตบอลธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook 18-19 ก.ค. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 2558 17 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รัชดาคัพ ครั้งที่ 2 ปี 2558 11-13 กรกฎาคม 2558 สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเ...
ขอแสดงความยินดี การแข่งขันกีฬายุวชนมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 3 กรกฎาคม 2558
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามวันคล้ายวันสถปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ครั้งที่ 6 27-28 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษ...
วันสุทรภู่ ประจำปี 2558 29 มิถุนายน 2558 หอประชุม โรงเรียนละหานทรายรัช...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 29 มิถุนายน 2558 หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชด...
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี "รัชดาคัพ" ประจำปี 2558 1-26 มิ.ย. 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
Moving Forward to AEC with English Camp 2015 21 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โครงการฝึกอบรม "คลินิกฟุตบอล" ประจำปี 2558 18 มิถุนายน 2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนละหานทราย...
แสดงความยินดี นายคุณานนท์ สุขแก้ว 2 เหรียญทอง 15 มิถุนายน 2558 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เข้าค่ายอบรมเยาวชนรักษ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2558 13 มิถุนายน 2558 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนละหานทรา...
 
หน้า 3 จาก 6