Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ภาพกิจกรรม (Google Drive)

    แสดง  # 
กิจกรรม รายละเอียด
ร่วมใจพัฒนาเด็กบุรีรัมย์ ก้าวนำพัฒนาอาเซียน 2558 10 มิถุนายน 2558 ณ สนาม I-Mobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2558 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละหานทรารัชดาภิเษก
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 4  มิ.ย 58   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
บุคคลากรเลื่อนวิทยฐานะและต้อนรับบุคลากรใหม่ 4 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช ปี 2557 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 2557 25 พ.ย. 2557
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 6 พ.ย. 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย
กฐินเด็กดี V-Star ปี 2557 4 พ.ย. 2557 ณ วัดสายตรี 16
งานกีฬาสีภายใน 2557
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนและมูลมิธิครูไทยอาสา 19 มิ.ย 57 ณ โรงเรียนละหานทรารัชดาภิเษก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 9 มิถุนายน 2557
โครงการคบเด็กรัชดาสร้างบ้าน
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง
มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556 (19 ธ.ค. 56) 19 ธ.ค. 2556
มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556 (18 ธ.ค. 56) 18 ธ.ค. 2556
มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556 (17 ธ.ค. 56) 17 ธ.ค. 2556
 
หน้า 4 จาก 6