อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
253  29.2%
เกษตรกร
182  21%
ครู อาจารย์
156  18%
ธุรกิจส่วนตัว
118  13.6%
ทหาร ตำรวจ
105  12.1%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.1%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  1.8%
นักการเมือง
10  1.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  867
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 06:39 น.