เมนูหลัก

O14_64

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
236
2   Link   คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
219
3   Link   คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
179
4   Link   คู่มือการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
177
5   Link   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ
203
6   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
156
7   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
227
8   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานห้องสมุด 2564
189
9   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 2564
190
10   Link   คู่มือสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
178
11   Link   แนวปฎิบัติงานพาหนะ
215
12   Link   คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
179
13   Link   การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคลากร
140