เมนูหลัก

O14_64

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
52
2   Link   คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
44
3   Link   คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
35
4   Link   คู่มือการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
40
5   Link   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ
38
6   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
27
7   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
39
8   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานห้องสมุด 2564
42
9   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 2564
44
10   Link   คู่มือสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
45
11   Link   แนวปฎิบัติงานพาหนะ
45
12   Link   คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
36
13   Link   การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคลากร
18