เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
21   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ๔ ฟุตสูงและตู้เหล็ก ๔ ฟุตเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162
22   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารให้นักเรียนประจำพักนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180
23   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร ๕ จำนวน 60 ตารารางเมตรและค่าวางท่อพร้อมค่าท่อขนาด๐.๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146
24   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอารยเกษตร(โคกหนองนาโมเดล) และต่อเติมโรงจอดรถเพิ่มเติมรวมทั้งอาคารสถานที่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181
25   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176
26   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์โรคระบาดโควิท-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163
27   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตรวจสอบโควิท-๑๙ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179
28   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180
29   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทดแทนเครื่องเดิมชำรุดและ เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163
30   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทดแทนเครื่องเดิมชำรุดและ เสื่อมสภาพ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164
31   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์(๕๖.๑๐.๑๗.๐๓ ) โต๊ะทำงานสำหรับครูจำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179
32   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ทาสีรั้วและรั้วโรงรถนักเรียน,พัดลม ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160
33   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159
34   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์แบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163
35   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ ขนาด ๑,๐๐๐ ซีซีและกระดาษไขพิมพ์สำเนา RZ ขนาด A๔เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181
36   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ ขนาด ๑,๐๐๐ ซีซีและกระดาษไขพิมพ์สำเนา RZ ขนาด A๔เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน2 ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183
37   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ ขนาด ๑,๐๐๐ ซีซีและกระดาษไขพิมพ์สำเนา RZ ขนาด A๔เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน3 ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165
38   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๒๐๐ บีทียูจำนวน ๓ เครื่องและขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172
39   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๒๐๐ บีทียูจำนวน ๓ เครื่องและขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒ เครื่อง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177
40   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ Acer X๑๒๒๖AH จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178
หน้า 2 จาก 3