เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านวันต่อต้านยาเสพติด  คลิกภาพกิจกรรม