วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมสุนทรภู่ บรมครู กวีไทย กวีโลก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 28 มิถุนายน 2562 มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น อักษรไขว้ พิชิตคำราชาศัพท์ วรรณกรรมสุนทรภู่ ขานไขสุภาษิตคำพังเพย เป็นต้น การจัดกิจกรรมออกร้านของนักศึกษา ปวช.  ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพชุดที่ 1 คลิกภาพชุดที่ 2 คลิกภาพชุดที่ 3