พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกสือ-เนตรนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม