พิธีถวายเทียนพรรษา ปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยพิธีได้จัดขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกภาพกิจกรรม