กิจกรรมวันแม่อำเภอละหานทราย

นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมบุคลากรโรงเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติรพระบรมราชนีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอละหานทราย โดยมี นายคารม  คำพิทูรย์ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธี คลิกภาพกิจกรรม เช้า เย็น