มอบรางวัล กีฬาเมืองแปะเกมส์

กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนที่ได้ รางวัลต่างๆ ในการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเมืองแปะเกมส์  คลิกภาพกิจกรรม