พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันนที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2563  คลิก ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2