กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยพิธีได้จัดขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมี นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการ สพม.32  นายสัจจา  ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.32 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกภาพกิจกรรม