ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เยี่ยมชม โครงการ อารยเกษตรฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายกสิกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ศึกษานิเทศ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม คลิกภาพกิจกรรม