อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตรฯ

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม