ฺBig Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบผสมผสาน ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม