พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2560

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 113 คน และลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญจำนวน 1,337 คน รวมทั้งสิ้น 1,450 คน ณ สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  โดยมีนายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นประธานในพิธี  คลิกภาพกิจกรรม