พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ คลิกภาพกิจกรรม