ฝึกทักษะอาชีพการทำขนม

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการทำขนม ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำขนม เป็นแนวทางในการนำไปสร้างรายได้และประกอบเป็นอาชีพ คลิกภาพกิจกรรม  ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4