กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันไหว้ครูและมอบเข็มให้กับนักเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วันไหว้ครู และมอบเข็มให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3