ลิ้นกระบือ รหัส 7-31170-001-195

รหัสพรรณไม้  : 7-31170-001-195

ชื่อพรรณไม้  : ลิ้นกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Excoecaria cochinchinensis Lour.

ชื่อวงศ์  :  EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย  :  ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ลักษณะเด่นของพืช  :  ใบมันเงา ใต้ใบมีสีม่วง

บริเวณที่พบ  : หอประชุม(โซน16)

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้พุ่ม  เรือนยอดรูปไข่  มีความสูง  0.80  เมตร ความกว้าง  1.20  เมตร  อาศัยอยู่บนบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีม่วงอมแดง  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  ด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างสีม่วงแดง  ขนาดแผ่นใบ  กว้าง  3  เซนติเมตร  ยาว  13  เซนติเมตร  การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบสลับระนาบเดียว   รูปร่างแผ่นใบรูปใบหอก  ปลายใบเรียวแหลม   โคนใบรูปลิ่ม    ขอบใบแบบจักฟันเลื่อย  ดอกช่อวงแถวเดี่ยว  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณปลายยอด  กลีบเลี้ยงแยกจากกัน  มีจำนวน  3  กลีบ  สีม่วงอมแดง   กลีบดอก แยกจากกัน  มีจำนวน  3  กลีบ  สีม่วง  เกสรเพศผู้  มีจำนวนมากไม่สามารถนับได้  สีเหลือง  เกสรเพศเมีย  มีจำนวนมากไม่สามารถนับได้ สีขาว  ไม่มีกลิ่น   ผลเดี่ยว ผลสด มีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด  ผลอ่อนสีเขียวอมแดง  ผลแก่สีม่วง  รูปร่างค่อนข้างกลม  ลักษณะพิเศษของผล เมื่อแห้งจะแตกออกเป็นสามพู   จำนวนเมล็ด 3  เมล็ด สีของเมล็ด  น้ำตาลอมม่วง

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ใบของลิ้นกระบือ  ช่วยขับน้ำคาวปลาหลังคลอด  เป็นยาขับเลือดเน่าสำหรับสตรีในเรือนไฟ      ใช้ร้อยพวงมาลัยได้    ยางจากต้นเป็นพิษใช้เบื่อปลา