[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
พรรณไม้
1 มะกอก
2 โคกกระออม
3 ถั่วพร้า
4 บัวอเมซอน
5 ตำลึงทอง
6 สะอึก
7 ดาวกระจาย
8 เทียนหยด
9 ชะมวง(ภาคกลาง) หมากโมง (อุดรธานี) กะมวง (ภาคใต้)
10 เถาคันขาว
11 ขลู่
12 บานไม่รู้โรยป่า
13 ส้มโอ
14 ยอบ้าน
15 หญ้างวงช้าง
16 ถั่วพู
17 ถั่วผี
18 บัวแดง
19 เสาวรส Passion fruit
20 ย่านาง
21 ตะไก้ กำแพงเจ็ดชั้น
22 กระดุมทองเลื้อย Singapore Dailsy
23 กระเจี๊ยบแดง
24 ตะไคร้ Lapine, Lemon Grass
25 หญ้าตีนกา
26 ละหุ่งแดง
27 ข่า
28 หญ้าปล้องข้าวนก
29 หญ้ายาง ใบต่างดอก ลูกเขยตายแม่ยายทำศพPainted Spurg
30 มะระขี้นก Balsam Pear, Bitter Cucumber , Leprosy G
31 หญ้าขน
32 มะไฟนกคุ่ม แก้วรักนา มะไฟนา (ราชบุรี) สะเดานา หญ้า
33 ถั่วแปบ Lablab, Hyasineth Bean
34 ปอพาน
35 นมงัว
36 ไหลแดง เครือไหลน้ำ Tuba root, Derris
37 กันเกรา
38 หวาย
39 โทงเทง ปุงปิง ต้อมต๊อก
40 ก้ามกุ้งสีทอง
41 มะกรูด
42 ผักขมหนาม
43 สาบแร้งสาบกา
44 หิ่งเม่น
45 ผักขมหิน ผักเบี้ยหิน Spreading Hogweed
46 หญ้าขัดมอน Broom Weed
47 บอระเพ็ด
48 เถาหัวลิง
49 กระโดน (ภาคกลาง) ปุย (ภาคเหนือ) ปุยกระโดน (ภาคใต้)
50 ไทรย้อยใบแหลม
51 ผักคออ่อน ผักกาดขม ผักห่าน
52 ขันทองพยาบาท ขันทอง ดูกไทร ไฟ ดูกหิน ขุนทอง
53 ดาหลา Torch Ginger
54 ลิ้นกระบือ ท้องใบแดง กระบือเจ็ดตัว
55 รสสุคนธ์ มะตาดเครือ สุคนธรส อรคนธ์ ย่านปด (นครศรีธ
56 กกสามเหลี่ยมใหญ่ กกอียิปต์ Gyptian paper plant, Pa
57 เข็มปัตตาเวีย ปัตตาเวีย Cotton leaved jatropha, Pe
58 หญ้าคอมมิวนิสต์
59 หญ้าเจ้าชู้ Golden Beardgrass
60 มะขามป้อม

การเข้าร่วมโครงการและผลงานที่ได้รับ

  - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
  - ได้รับป้ายพระราชทานในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552
  - ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
     เป้าหมาย
  - รับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบ่งการทำงานตามองค์ประกอบดังนี้
  1. การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
  2. รวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
  3. ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
  4. รายงานผลการเรียนรู้
  5. การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

แบ่งการทำงานตามสาระการเรียนรู้ดังนี้
  1. เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต โดยรู้จักการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง รู้ชีวิต
  2. เรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว โดยรู้สัมพันธ์ รู้ผูกพัน รู้ดุลยภาพ
  3. เรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน รู้ศักยภาพ รู้พิจารณา รู้จินตนาการ รู้ประโยชน์
  พืชศึกษา : รางจืด

ทำไมจึงเลือกศึกษา "รางจืด" ?
  1. หาง่าย พบได้ทั่วไปในบริเวณโรงเรียน
  2. มีองค์ประกอบครบส่วน ราก ใบ ลำต้น ดอก ผล เมล็ด ที่โดดเด่น
  3. นำมาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมได้หลายอย่าง เช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของที่ระลึก ฯลฯ

บูรณาการวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเว็บไซต์

           เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 รหัสวิชา ง32241 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

คำอธิบายรายวิชา

          สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในวิชา ข้อมูลและการจัดการข้อมูล มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถนำประสบการณ์เกี่ยวกับงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงกำหนดสาระสำคัญดังนี้

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทข้อมูลได้ การออกแบบตารางเก็บข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม Access สร้างตารางเก็บข้อมูล วิธีการสร้างแบบสอบถาม วิธีการใช้โปรแกรมสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรมสร้างปุ่มคำสั่ง เพิ่ม, บันทึก, ค้นหา, แก้ไข, ลบ วิธีพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานการพัฒนาระบบ

          เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ ใช้โปรแกรม Access สร้างตารางเก็บ สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์มกรอกข้อมูล และปุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานของฟอร์ม นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานการพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการในการทำงาน มีทักษะในการจัดการ การแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  2. เขียนอธิบายประเภทข้อมูลได้ถูกต้อง
  3. ออกแบบตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
  4. ใช้โปรแกรมAccess สร้างตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
  5. ใช้โปรแกรม Accessในการสร้างแบบสอบถามได้ถูกต้อง
  6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเว็บเพจ และสามารถนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้
  7. ใช้โปรแกรมสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลลงในตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
  8. ใช้โปรแกรมสร้างปุ่มคำสั่ง เพิ่ม, บันทึก, ค้นหา, แก้ไข, ลบ ได้ถูกต้อง
  9. สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานได้ถูกต้อง

รูปกิจกรรม

รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประมวลภาพ นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ( 2/ก.ค./2558 )

ประมวลภาพนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

อ่านต่อ ....
เข้าค่ายอบรมเยาวชนรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ ( 20/มิ.ย./2558 )
นายสรายุทธ  เสลารัก ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเข้าค่ายเยาวชนรักษ์งานสวนพฤกษศาส อ่านต่อ ....
[จำนวน 2 อัลบัม]


ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
คลังรูปภาพ
22_resize.jpg
21_resize.jpg
สำรวจ poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
39 คน
สถิติเดือนนี้
797 คน
สถิติปีนี้
2847 คน
สถิติทั้งหมด
18546 คน
IP ของท่านคือ 35.172.216.157
(Show/hide IP)
ศึกษาพรรณไม้เว็บอื่นๆ